Under workshopen Upplevelsen får ni möjlighet att kartlägga upplevelsen av er tjänst eller produkt steg för steg med handledning av designers och utvecklare på RISE. Resultatet blir en större förståelse för styrkor, svagheter och områden ni kan utveckla.

 Workshopen genomförs online under 2,5 timmar. Det är en fördel om ni är 2–3 personer från företaget (i olika roller) som deltar för att få fler perspektiv och idéer. Under workshopen får ni möjlighet att:

  • skapa persona över er kund
  • kartlägga kundens interaktion med er produkt/tjänst

  • kartlägga olika känslostadier som uppstår under interaktionen

  • hitta möjliga svaga punkter under interaktionen som kan ge idéer till förbättringar 

 Workshopen är kostnadsfri och inga förkunskaper krävs.

Det finns fyra tillfällen att välja bland under våren, se datum och anmäl er till workshopen här.