Arbetar du mycket i projektform men saknar grundläggande metoder för planering? Vill du utveckla dina förmågor att leda projektgrupper?

Projekt och projektmetodik är ett sätt att organisera mänskligt handlande som kan vara både effektivt och kraftfullt. Det kan också vara ett sätt att ovanifrån målstyra och optimistiskt resultatuppfölja kortsiktiga så kallade satsningar. 

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar och blandar ett kunskapssökande perspektiv med kritisk reflektion kring ledarskap och projektmetodik. Målsättningen är att bli bättre på att arbeta tillsammans och att genom ett reflekterande förhållningssätt bättre kunna navigera i projektens olika kontexter och förutsättningar.

Kursen innehåller följande moment:

  1. Onsdag 5 maj, kl. 9.30–16.30, Introduktion & projektmetodik
  2. Onsdag 19 maj, kl. 9.30–16.30, Projektledarrollen & projektgruppen
  3. Torsdag 3 juni, kl. 9.30–16.30, Projektet i sitt sammanhang & utvärdering av projekt
  4. Tisdag 15 juni, kl. 9.30–16.30, Att navigera i osäkerhet och risk, projektlab & avslut

Läs mer och anmäl dig.