Föreläsning med Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert och grundare av Truesec.

Hur sårbart är ditt företag mot en cyberattack imorgon? 

It-attackerna mot svenska organisationer har ökat dramatiskt och kan orsaka enorma skador för det företag som drabbas. Förutom skyhöga lösensummor låser attackerna ned hela system och stjäl digitala tillgångar. Cybersäkerhetsexperten Marcus Murray ger en unik inblick i hotlandskapet 2021 och delar med sig av insikter om vad ditt företag bör göra för att skydda er mot dataintrång.

Läs mer och anmäl dig >>