Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. Nästan 50 procent av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2021. 

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium med Luleå Science Park. Representanter för Säkerhetspolisen (Säpo) medverkar också på seminariet.

Läs mer och anmäl dig >>