För att påverka lönsamheten är vi vana att arbeta med tekniska investeringar och ekonomiska åtgärder men det finns en stor potential i att jobba med människorna i företaget. Hur medarbetarna agerar och samverkar påverkar i slutändan resultatet.

Välkommen till ett informationsrikt seminarium där Charlotta och Sam från Engman & Son kommer och ger oss kunskap och förståelse varför det är viktigt att jobba med beteende i organisationen för att stärka affären, få en bättre måluppfyllnad och vara en attraktiv arbetsgivare. Du som deltagare får även verktyg som gör att du själv kan påbörja med att förändra beteenden på din arbetsplats.

Seminariet riktar sig framförallt till dig i ledande befattning som vill arbeta med ett annat sätt att förbättra lönsamheten och bli en attraktiv arbetsgivare.

Föreläsningen är kostnadsfri men vi har en ”No show-avgift” på 195 kr ex moms / person om du inte avbokar din plats vid förhinder. Avbokning sker i så fall via info@norrbottenshandelskammare.se
Lunch ingår.

Anmäl dig här!

Export Cooperation Sweden Finland
Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Exportkreditnämnden, Arctic Business och Norrbottens Handelskammare

Kort beskrivning Engman och Son AB

Engman och Son AB drivs av Charlotta och Sam Engman. Båda med erfarenhet av att leda, planera, implementera och följa upp beteendefokuserade förändringar.

Charlotta är utbildad personalvetare med drygt 20 års erfarenhet inom skogs- och gruvindustrin. Hon har haft olika ledarbefattningar inom både HR och operativ verksamhet. Sedan 2019 driver hon eget konsultbolag inom organisations- och ledarutveckling.

Sam är utbildad strategisk kommunikatör. Han har i sitt arbete fokuserat på lednings- och internkommunikation samt de åtgärder som behöver göras inom organisationer för att bygga förtroende, skapa delaktighet och öka acceptans till förändringar.

Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland.  Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland. Finansiärer är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.