Svenskt Näringsliv, Almega, Byggföretagen och Luleå kommun bjuder in till gemensamt dialogmöte om offentlig upphandling (LOU)

På programmet:

  • Från Avtal i fabrik till business i kubik - Luleå kommuns arbetssätt öppnar upp för dialog
    Daniel Granlund, tf inköpschef beskriver inköpsprocessen i Luleå kommun och hur de arbetar med leverantörsdialoger. Marianne Kallin, avdelningschef Investering och geodata berättar om entreprenadupphandlingar och kommande planerade investeringar.
  • Hur ser företagen i Luleå på offentlig upphandling?
  • Offentlig upphandling - vad är viktigt att tänka på vid deltagande av en upphandling?
  • Sund konkurrens – Vilka förutsättningar krävs för att motverka osund konkurrens?

Läs mer och anmäl dig senast 1 mars >>