Christopher Engman har de senaste 18 åren jobbat både som rådgivare kring stora affärer åt över 100 av världens 500 största bolag inkl Ericsson, Saab men också Nordamerikanska och Asiatiska bolag samt några Afrikanska. 

Det arbete ledde fram till ett forskningsprojekt som utmynnade i boken Megadeals (finns på Amazon mfl) samt bolaget Megadeals advisory som hjälper bolag som gör eller vill göra större affärer med hur man mixar marknadsföring och försäljning.

Läs mer och anmäl dig.