Välkommen till ett engagerande lunchevent om Utbildning som en del i det livslånga lärandet – en av fyra satsningar inom NorrlandsNavet.

Pernilla Tingvall och Tina Bäckström från LTU Professional Education berättar om hur utbildningsverksamheten inom NorrlandsNavet kan bidra till kompetensutveckling hos små och medelstora företag i norra Sverige. 

Även kompetensbehov samt möjligheter och utmaningar kopplat till kompetensförsörjning kommer att diskuteras.

  • Vilka kompetenshöjande insatser har ditt företag behov av?
  • Hur kan Luleå tekniska universitet möta dessa behov?

Se hela programmet och anmäl dig här >>