Den 11 november är det dags för Logistikdag Norr där Norrbottens Handelskammare återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv.

Dagen blir ett toppmöte med näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Talare under dagen kommer bland annat vara Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Cecilia Malmström, gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg och fram till 2019 EU-kommisionär med ansvar för handelsfrågor.
Läs mer >>