Göran Björkdahl
Göran Björkdahl är ackrediterad av Expense Reduction Analysts sedan 2015. Göran har tidigare arbetat som inköpschef och inköpare inom privat och offentlig sektor. Göran kommer ta oss igenom hur man kan och bör se över sina utgifter och vad man kan tänka på och göra för att minimera dessa.

Michael Alphov – Ägare & grundare av Effektiva Metoder Norden AB
Michael kommer leda oss igenom samt ge oss verktyg för ökad personlig effektivitet hur du kan jobba för att bli mer effektiv i din roll som företagare. Michael är en välmeriterad föreläsare som jobbar med både stora och små företag och deras arbete för ett effektivare och bättre arbetssätt.

Läs mer och anmäl dig.