Välkommen till ett webbinarium om social innovation som ett sätt för kulturella och kreativa näringar att bidra till förnyelse i samhället. Med social innovation menas nya lösningar och processer som möter aktuella samhällsutmaningar och förbättrar människors liv. Inom kulturella och kreativa näringar kan det ta sig uttryck i nytänkande upplevelser, interaktioner, affärsmodeller m.m. Vid webbinariet presenteras aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Presentatör: Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den ideella, offentliga och privata sektorn. Hon forskar tillsammans med samhällsaktörer för att utveckla nya kunskaper och metoder för inkluderande och hållbar samhällsutveckling.

Läs mer och anmäl dig >>