I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala föreläsningar. Först ut är Lars Trägårdh om hur tilliten påverkas av det som händer i omvärlden.

Lars Trägårdh, en av landets ledande forskare på området, ger sin bild av hur tilliten påverkas av det som händer i omvärlden. Tillit är en förutsättning för en levande demokrati. Sverige, som välfärdsland, är också ett land som kännetecknas av hög tillit. Men hur påverkas tilliten i Sverige och världen idag av pandemin och andra rörelser i vår omvärld, och vad är viktigt för framtiden för att Sverige ska fortsätta vara ett land med hög tillit?

Läs mer och anmäl dig.