Omvärlden förändras snabbare än någonsin och under pandemin har nästan alla företag behövt göra stora anpassningar och ställa om. För att bringa klarhet i det nya normalläget har Almi Kronoberg bjudit in experter som under tre digitala livesändningar kommer dela med sig av insikter och inspiration kring hur du och ditt företag bör agera på rådande omvärldsförändringar och trender.

"Scenariotänkande – er karta till framtiden" med Robin Teigland

Robin Teigland är professor i digital transformation vid Chalmers tekniska högskola och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Hon forskar i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation, hållbarhet och entreprenörskap och är en internationellt efterfrågad talare som rankades som en av Sveriges 100 bästa talare 2019. 

Läs mer och anmäl dig >>