Är ditt företag med på resan?

Världens omställning mot en hållbar framtid är i full gång. Är ditt företag med på resan eller behöver ni hjälp med att komma igång? 

Hållbara företag är framtidens företag
En inspirationsföreläsning om vad hållbar utveckling handlar om och vilka möjligheter som skapas i världens omställning mot en hållbar framtid. Vad är det som driver den här utveckling och vad behöver du som företagare förhålla dig till utifrån de förändringar som nu sker ute på marknaden och i samhället? Vi ger också en inblick i de värden som ett integrerat hållbarhetsarbete skapar hos företag och hur det kan skapa ökad konkurrenskraft, tillväxt och långsiktigt lönsamhet.

Anmälan senast 10 maj.