Riktade säljinsatser och mötesvägledning

Med det övergripande målet att positionera Luleå som en ledande mötesdestination i Sverige, arbetar Luleå Business Region för att synliggöra och öka kännedomen om Luleå. Det sker bland annat genom att besöka och utbilda kongressbyråer runt om i landet om det mötesutbud som Luleå erbjuder (sales calls) samt genom visningsresor.

Inom ramen för projektet deltar vi även i relevanta forum, workshops och evenemang för sådana organisationer och föreningar som arrangerar årligen roterande möten nationellt. Projektets framgång bygger på aktivt deltagande av medverkande aktörer i relevanta aktiviteter och genomföranden.

Projektägare:
Luleå Business Region
Projektperiod:
2020.01.01-2023.12.31
Resurser från Luleå Business Region:
Linda Björk och Mattias Mannberg
Finansiärer:
Näringslivet via hotell, mötesanläggningar, arenor med flera