Medarbetarstrategi som attraherar rätt kompetens

Ubildningsprogrammet Framtidssäkrad kompetensförsörjning syftar till att ledare kunskap och verktyg för att attrahera rätt kompetens  för sitt företags behov idag och i framtiden.  Upplägget bygger på tematiska fördjupningar med experter inom kompetensförsörjning, inspirationsföreläsningar, individuell rådgivning och erfarenhetsutbyte med andra ledare som vill utvecklas. Programmet avser att utveckla en modell för hur näringslivet i Luleå kan bidra till bättre förutsättningar för långsiktig kompetenstillgång. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Samverkanspart:
Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting
Kontakt:
Ulrica Magnusson
Projektperiod:
2019.09.01-2020.11.30
Finansiärer:
Tillväxtverket och Luleå kommun