Spelbranschen främjar innovationskraft

Innovation Game 2.0 ska bidra till en mer diversifierad arbetsmarknad och företagsstruktur i övre Norrland, genom att utveckla en bransch som är attraktiv och inkluderande. En bransch som bidrar till utveckling av innovationskraften i andra branscher, lockar till inflyttning och bildande av företag samt minskar utflyttning av kompetens. 

Genom stärkt spelbransch i regionen avses en utveckling som bl.a. skapat fler spelföretag, högre omsättning, fler anställda och bättre jämställdhet samt att branschen genererat ett antal internationella spelsuccéer vars intäkter återinvesteras lokalt.

Projektets primära målgrupp är företag i spelbranschen samt spelrelaterade verksamheter, företag inom spelutveckling samt närliggande verksamheter; yrkesverksamma i andra delar av Sverige/världen som kan lockas till etablering i regionen. Företag i traditionella branscher i behov av innovation och programmerings-/spelkompetens. Projektet vänder sig också till  unga vuxna och speciellt kvinnor, utrikesfödda och personer med funktionsvariationer, kommunala och regionala aktörer inom innovationssystemet, utbildningssamordnare och studerande, samt investerare.

Projektägare:
Science City Skellefteå AB.
Samarbetsparter:
Luleå Business Region AB, Piteå Science Park AB, Skellefteå kommun, Bodens Utveckling AB.
Kontakt:
Cherié Karlsson och Ulrica Magnusson
Finansiärer:
ERUF, Region Norrbotten och Region Västerbotten, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner samt Luleå Business Region AB.