Kompetens för framtidens Luleå

Projektet avser att utveckla en modell för hur näringslivet i Luleå kan bidra till bättre förutsättningar för långsiktig kompetenstillgång. I projektet deltar femton små och medelstora företag i Luleå.

En direkt effekt är att deltagande företag kommer fram till en effektiv kompetensplanering och att kompetensförsörjningsfrågan upplevs som ett mindre hinder för företagens tillväxt framåt.

Projektägare:

Luleå Business Region

Resurs från Luleå Business Region:

Ulrica Magnusson

Projektperiod:

2019.09.01-2020.12.31

Finansiärer:

Tillväxtverket och Luleå kommun