Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen insatser som:

  • Utbildningsinsatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering
  • Matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare

Projektet har ett övergripande och särskilt fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet. 

Luleå Näringslivs branschråd fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser och aktiviteter. 

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Det handlar också om att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten. Kompetensstegen i Luleå riktar sig även till kvinnor, utrikesfödda, unga vuxna och studenter som matchar arbetsgivares behov av framtida kompetens.

Kompetensstegen  är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper företag att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.

Projektägare:
Luleå Business Region
Projekttid:
2020-11-01–2023-04-30
Samarbetsparter:
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet
Kontakt:
Kjell-Åke Johansson och Linda Björk
Finansiärer:
Luleå Business Region, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken