Förutsättningsskapande insatser för en attraktiv landsbygd

Land möter stad 2.0 skapar förutsättningar för att lokala företag i Råneåområdet ska kunna dra nytta av den samverkan mellan företag, organisationer, affärsutvecklingsnätverk och andra kontakter som sker i tätorten.  Projektet riktar sig till befintliga företag i Råneå med kringliggande byar, men också till verksamheter som kan vara lämpliga för nya etableringar. 

Land möter stad 2.0 syftar till att skapa fler arbetstillfällen i Råneå med omkringliggande byar, öka entreprenörsandan och därigenom attraktionskraften och ungas och barnfamiljers vilja att flytta till området. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projektperiod:
2020.0201-2021.03.31
Kontakt:
Oskar Hederyd
Samarbetsparter:
Företagarna (FR) i Råneå, Arbetsförmedlingen Luleå, NyföretagarCentrum Nord och lokala företag.
Finansiärer:
Leader Spira Mare via Jordbruksverket samt eget arbete.