Regionalt partnerskap för globala utmaningar – genom andra generationens bioflygbränsle

Mobilitet är en förutsättning för tillväxt och flyget hjälper hela landet att leva. Men branschen står inför en stor utmaning – att bli fossilfri till 2030. I Norrbotten finns unika förutsättningar för att driva utvecklingen för en omställning och skapa nästa generations bioflygbränsle, baserad på skoglig råvara.

Näringsliv och kommun i Luleå och Piteå och Luleå Tekniska Universitet har därför gått samman i initiativet TreePower. Tillsammans ger vi oss ut på en framtidsresa mot fossilfritt flygbränsle baserat på skogliga restprodukter. Syftet är att bidra till ett storskaligt teknikskifte, ökad cirkuläritet och en snabbare omställning till fossilfritt flyg och minskat fossilberoende.

Projektägare:
Luleå Business Region AB
Kontakt:
Helena Holmgren,
Carl Wangel, Camilla Bondareva
Projektperiod:
2020-2023
Finansiärer:
ERUF, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi AB, PiteEnergi AB, Sveaskog AB, Sparbanken Nord, SAS, Kiram AB och Norra Skogsägarna.