I Luleå har vi har under flera år arbetat strategiskt med att skapa förutsättningar för teknikskifte och fossilfrihet. Det innebär att vi har sett till att förbereda mark, infrastrukturer och kompetens i kommunen. Innovationstakten och innovationskraften har alltid varit hög i Luleå.

Luleå tekniska universitet, som har en väletablerad och framgångsrik samverkan med såväl kommunen som näringslivet, står för forskning och utbildning i världsklass med global attraktionskraft. Näringslivet präglas av en branschbredd som skapar förutsättningar för gemensam utveckling och kompetensförsörjning.

Hållbar tillväxt är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Klimatomställning och fossilfrihet är tydligt utpekade strategiska områden i våra styrande dokument. För att citera HYBRIT själva; ”Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent, motsvarande en tredjedel av utsläppen från landets industri”. För oss är det en självklarhet att vilja vara en del av en sådan fysisk manifestering av omställning. Hållbarhetsarbetet i Luleå, Vision 2050, baseras på det långsiktiga arbetet med bland annat implementering av Agenda 2030. Redan i den gällande översiktsplanen från 2013 var inriktningen att arbeta strategiskt för branschbredd, kompetensförsörjning och klimatomställning, vilket nu förs i bevis i de förutsättningarna för HYBRITs etablering som kommunen kan presentera.

Luleå har genom tidigare genomförda lokaliseringsprocesser byggt upp en erfarenhet och organisation som underlättar för stora industrisatsningar. Som när Facebook valde etableringsort för sin första datacenteranläggning utanför USA samt genom att länge vara en möjlig plats för Northvolts batterifabrik. Genom etableringar av bolag med ett gemensamt fokus på framtidens innovativa, hållbara lösningar för industrin skapar vi ett kluster av företag som tillsammans med akademi, näringsliv och det offentliga fortsätter på den utstakade vägen för Luleå som ett högteknologisk test- och utvecklingsnav för en mer hållbar framtid.

Luleås erbjudande matchar det HYBRIT efterfrågar:

I de övergripande mål som Luleå kommun beslutade om 2019 finns mål 5: Luleå har ingen påverkan på klimatet, och mål 8: att Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. De utgår direkt från Agenda 2030 och pekar lika tydligt som Vision 2050 på att lokalisering av en verksamhet som HYBRITs välkomnas varmt.

 

Läs matchningserbjudandet i sin helhet:

HYBRIT i Luleå – vårt matchningserbjudande >>