Luleå kommun och Luleå tekniska universitet samarbetar åter igen kring en undersökning med syfte att bättre förstå vad människor tycker om Luleå. För tolv år sedan svarade Luleåborna på frågor om Luleå och deras känslor för kommunen. Nu följer man upp den studien för att se om de senaste årens utvecklingsprojekt i kommunen lett till en förändrad syn. Förhoppningen är att när medborgare gör sin röst hörd, fattas bättre beslut.

Läs mer och delta.