Luleå Industripark är med utmärkta logistiska förutsättningar och infrastruktur redo att välkomna nya verksamheter. Med över 70 hektar planerad industriell mark, närhet till andra anläggningar, järnväg och Luleå Hamn är Luleå Industripark optimalt strategiskt placerat. I samband med planerade infrastrukturprojekt som järnvägsanslutning till en ny godsterminal och muddring av Malmporten kommer logistiken till området förbättras ytterligare. Luleå Industripark innefattar områdena Svartön och Hertsöfältet.

På Luleå Industripark har du tillgång till 100 procent förnybar energi, huvudsakligen från vattenkraft, och en plug-and-go-lösning till det lokala fjärrvärmesystemet för både uppvärmning och återvinning av överskottsenergier. Förutsättningarna för försörjning av dricksvatten, processvatten och kylvatten är mycket goda genom närhet till befintlig och planerad vatteninfrastruktur och naturliga vattentillgångar. 

Nära staden, nära infrastrukturen

När man utvecklar industrianläggningar behöver man vara så nära allt som det är möjligt. Det kan kännas som en omöjlig ekvation, men det är det inte här. Luleå Industripark ligger bara femton minuter från stadskärnan.

  • Luleå centrum 8 km 
  • Luleå tekniska universitet 12 km
  • Fraktterminal för järnväg 0,5 km
  • Luleå Hamn 1,5 km
  • Luleå Airport 18 km