Luleå Business Region arbetar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling i Luleå och regionen. Det gör vi genom att skapa förutsättningar för fler och växande företag. Vi hjälper befintliga företag att expandera och flytta inom Luleå. För dig som redan finns här handlar vårt erbjudande om att du ska kunna växa och utvecklas om du vill.

Vi har ett brett nätverk inom näringslivet, fastighetsägare, akademi, främjandeorganisationer och andra offentliga och privata aktörer och vår uppgift är att lotsa dig rätt. Vi ingår själva i kommunkoncernen och vet hur vi kan hjälpa dig med dina behov. Vi hjälper bland annat till med: 

  • Mark- och lokalfrågor
  • Affärsutveckling
  • Nätverksbyggande
  • Kunskap om regionens utveckling