Talare Konferens

A Sustainable Tomorrow – bäst på möten som får hållbarhet att hända

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. A Sustainable Tomorrow arrangerar Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. Årets konferens anordnas den 16 september med temat Regenerative Business.

Läs mer om konferensen