Välkommen till den officiella öppningen av Sustainable Finance Lab. Under detta webbinarium presenterar vi vår vision och bjuder in intresserade till ett samtal om framtiden för hållbar ekonomi.

Program

10.00–10.10
Välkomnande och presentation av Sustainable Finance Lab professor Kent Eriksson och professor Malin Malmström, föreståndare för Sustainable Finance Lab och Rebecka Wulfing, ordförande i styrkommittén.

10.10–10.35 
Sustainble Finance Lab placerat i ett större sammanhang: Sveriges finansmarknadsminister, Åsa Lindhagen, Generaldirektör för Innovationsverket, VINNOVA, Darja Isaksson, Rektor för KTH, Sigbritt Karlsson.

10.35–11.25
Forskning i samarbete med industri.n

11.25–11.30
Sammanfattning: Rebecka Wulfing, Nasdaq och ordförande för styrkommittén.

Ambitionen för Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Labs övergripande ambition är att främja verklig förändring och framsteg när det gäller hur finansmarknaderna – i och utanför Sverige – engagerar sig i och underlättar social och ekologisk hållbarhet. Som ett konsortium kommer Sustainable Finance Lab att utveckla ett ekosystem av både befintliga och icke-traditionella aktörer för att underlätta utvecklingen av innovativa och hållbara, men ändå kommersiellt gångbara, affärsidéer och finansiella verksamheter som överensstämmer med bredare samhälleliga hållbarhetsmål.

Läs mer och anmäl dig.