2021

Logistikdag Norr

  • Arrangör: Norrbottens Handelskammare

Logistikdag Norr sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft.

Boka in datumet i din kalender redan nu, mer information om tema och talare kommer längre fram.