2021

Presentation av WSP:s rapport Regionernas Kamp – Vilken kommun är bäst rustad inför framtiden?

  • Quality Hotel

WSP sammanställer årligen rapporten Regionernas Kamp, vars syfte är att bidra till ökad förståelsen för utvecklingen i Sveriges kommuner. Den utgår från ett antal parametrar inom områden så som demografi, ekonomi och utbildning.

I årets rapport har WSP även haft ett särskilt fokus på Norra Sverige, där det finns stora tillväxtplaner med anledning av de många investeringar som är på gång här. Men hur ser mottagarkapaciteten i kommunerna ut? Skola och utbildning är viktiga faktorer men också demografi och bredden i näringslivet. WSPs undersökning visar på både styrkor och utmaningar i regionen. Hur står sig kommunerna i norr jämfört med kommuner med liknande förutsättningar i andra delar av landet?

Läs mer och anmäl dig.