2022

A Sustainable Tomorrow

  • Save the date!

Sveriges största digiloga hållbarhets och framtidskonferens

Den 15 september 2022 är det dags för A Sustainable Tomorrows nionde upplaga, i digilogt format med hubbar i Sverige och i Norden.

Årets fokusområde: Halvvägs till 2030

Den 15 september 2015 samlades världens ledare i FN-skrapan i New York och klubbade igenom världens största och kanske viktigaste projekt: Att vi till år 2030 ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. Nu har vi nått halvlek i denna avgörande match och har fakta och upplevelser som kan mätas. Teorier har mött verkliga förutsättningar som nu ger bättre beslutsunderlag, samtidigt som tiden och resurserna minskat.

Fokus på höstens A Sustainable Tomorrow-konferens är att svara på de frågor som många brottas med i sitt arbete med Agenda 2030 genom att visa goda exempel från verkligheten. Hur mäter och samarbetar vi för att komma i mål i tid? Den 15 september ger vi dig svar på dessa frågor genom tydliga exempel på genomförande.

Programinnehåll

• Taxonomin/lagar/direktiv: Dessa lagar berör olika typer av företag i hållbarhetsarbetet.
• Upphandling/verifiering: Så kvalificerar ni er för upphandling på den nya marknaden och verifierar ert hållbarhetsarbete.
• Finansiering: Så kvalificerar ni er för investerare, banker och andra finansiärer.
• Mångfald: Så integrerar ni jämställdhet och mångfald i en organisation.
• Hållbart ledarskap: Så skapar ni ett transformativt och inkluderande ledarskap.

Lokalt program med talare från norra Sverige  på eftermiddagen!


Vi har som alltid näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi med oss både i program och deltagare. I år har vi utvecklat konferensens upplägg som en TV-sändning med interaktivitet. Detta innebär kortare framföranden och tajtare övergångar.

Programmet sänds till cirka 80 hubbar kl 09.00-13.00 från Helsingborg, varav Luleå är en.

Fredrik Reinfeldt avslutar sändningen genom att leverera sin sjunde omvärldsanalys på A Sustainable Tomorrow med stor precision.

Innehållsansvarig och programledare är som alltid Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Expertrådgivare för årets fokusområde är Eva Vati, VD och grundare av VERIFY Agency of Sweden.