2022

Träff om Hållbart byggande

  • Vetenskapens Hus

Kom och lyssna på hur andra företag jobbar med hållbarhet och ta tillfället i akt att prata om vad du vill lära dig mer om när det gäller hållbart byggande. Tillsammans kan vi bilda ett nätverk för hållbart byggande där vi lär oss av varandra.

Nätverket för Hållbart byggande vill utveckla en långsiktigt hållbar samhällsbyggnadsprocess som skapar möjligheter till ett enklare, öppnare och mer effektivt arbete till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.  Och de vill ha dig med!

Anmäl dig senast 3 juni.

Program

Vi inleder med mat och mingel kl 12, program från 12.45:

Luleå kommun –  AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef

Vad gör kommunen för att ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling? AnneLie Granljung berättar om hur kommunen planerar för framtiden och ställer om för att möta en ökad förändringstakt och samtidigt bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

H2Green Steel – Lars Lundström, hållbarhetschef

H2 Green steel tar sikte på storskalig grön ståltillverkning i Boden-Luleå från 2024. Lars Lundström berättar om hur företaget tänker kring hållbarhet och vad det betyder för deras affärsidé och verksamhet. Han berättar också om den planerade anläggningen i Boden och hur de arbetar för att minska koldioxid-avtrycket under byggfasen.

SSEA – Karin Mannerfelt, miljöchef

SSEA (tidigare Hent) är en världsledande totalentreprenör inom träbyggnad med fokus på samverkan. De har genomfört flera prisade hållbarhetsprojekt däribland Sara Kulturhus i Skellefteå. Karin Mannerfelt berättar om hur de högt ställda kraven på hållbarhet som Skellefteå kommun ställde på Sara kulturhus omhändertogs i entreprenaden.

Workshop om hållbart byggande

Dagen avslutas med en workshop. 

Nätverket för Hållbart byggande är ett initiativ av:
Luleå Business Region | Luleå kommun | Byggföretagen | Fastighetsägarna  | Luleå tekniska universitet

 

Boka här