Kalender

Utbildning i Agenda 2030

Datum är ej fastställt. Start Q1, 2023. 

En utbildning i tre delar som handlar om att förstå vad Agenda 2030 är, och varför företag berörs av omställning för att målen ska nås. Det övergripande syftet är att höja kunskapen samt öka riskmedvetenheten hos de deltagande företagen. 

Mer information om utbildningen publiceras inom kort. 

Pågår

Söndag 1 jan 12:00 - 12:00