Kalender

Studenter – ditt företags problemlösare?

Välkommen till en träff hos oss på Luleå Business Region där vi bjudit in Luleå tekniska universitets samverkansstöd för att berätta om hur du som företagare kan komma i kontakt med studenter och forskare för att lösa utmaningar i ditt företag.

Studentsamverkan kan handla om att ditt företag deltar som case i en projektkurs eller att ditt företag erbjuder praktik och/eller examensarbeten. Förutom att ge förslag på lösningar till ett konkret problem kan studenten bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Att samarbeta med studenter är också ett effektivt sätt att rekrytera.

På plats för att berätta om sina erfarenheter av studentsamverkan finns Ida Snäll från anrika dörrtillverkaren Polardörren som bland annat deltagit som case i en ekonomikurs och Martin Spegel från IT-företaget Mirror som tog hjälp av studenter för att analysera ett möjligt nytt kundsegment. Se film på YouTube (2:13 minuter) om Mirrors samverkan med studenter.

Anmälan

Obs! Begränsat antal platser. Vi behöver din anmälan senast 26/1 via mejl till: Helena Holmgren, Luleå Business Region.

 

Denna träff arrangeras inom projektet Samverkansstrukturer för innovation och regional tillväxt (SIRT) som drivs av Luleå tekniska universitet med LTU Business som partner samt finansieras av ERUF/Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet.

Pågår

Torsdag 2 feb 09:00 - 10:30