Kalender

AI på jobbet – verktyg eller kollega?

En inspirerande och kostnadsfri förmiddag för dig som arbetar i och kring handeln, för dig som undervisar och för dig som arbetar med samhällsfrågor.

Arrangör är Handelsrådet, forskningsfinansiär och samarbetsplattform för arbetsgivare och fack på handelns område.

Huvudtalare är Tomas Müllern, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Han är aktuell hos Handelsrådet med ett pågående forskningsprojekt kring hur AI-verktyg kan användas för att påverka konsumenters hållbara val.

Kom till Trendspaning och ta del av färska insikter kring ett yrkesliv i en handelsbransch som är under transformation.

Varmt välkommen!


Boka här

Pågår

Måndag 14 okt 09:30 - 12:00