Frederick Marschall Bl8mdg0p Ni Unsplash

Kompetensstegen

Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Mångfald, kompetens och branschbredd

I Luleå är arbetslösheten bland den lägsta i landet, en trend som håller i sig.  Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft. Kompetensbehovet adresserar hela samhället vilket innebär att inflyttningen behöver öka kraftigt de kommande åren. En växande befolkning ger en positiv ökad mångfald som i sin tur skapar förutsättningar för en bred och innovativ näringslivsutveckling och en stark branschbredd. 

Behålla, utveckla, attrahera

Luleå Business Region arbetar för att hjälpa företag i Luleå med att hantera rörligheten på den inomregionala arbetsmarknaden. När konkurrensen ökar så blir utmaningen med att behålla, utveckla och rekrytera kompetens större. Därför driver vi projektet Kompetensstegen som bland annat erbjuder snabba utbildningsinsatser och vi arbetar i nära samverkan med Kompetenslotsen i Luleå som hjälper arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt.

Kompetensstegen i Luleå

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen insatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering. Vi arbetar även med m matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Det handlar också om att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten.  Luleå Näringslivs branschråd fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser och aktiviteter. 

MARIA KEITH LBR KOMP 03

Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Nätverka och dela erfarenheter mellan ledare från olika branscher. Ett unikt tillfälle för dig som företagare i Luleå. Hur vill du uppfattas som arbetsgivare? Hur utvecklar du både befintlig och framtida personal? Hur attraherar du rätt kompetens? Dessa frågor är högaktuella. 

Programserie i employer branding
Frame 3

Johan Hermansson, platschef och vd för Scania Luleå

Vilka förväntningar hade du på programserien Framtidssäkrad kompetensförsörjning?

–  Jag upptäckte programserien via Luleå Business region och läste på. Jag förstod att man tagit fram en modell och en metodbeskrivning som validerats av en forskare på LTU. Där skapades mitt intresse och jag hade ganska höga förväntningar när jag gick in. Det är ett ämne där det finns mer att lära sig, hur man blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Så här tyckte Johan om programserien
Jesper Holmgren'

Jesper Holmgren, vd för Kontorsgruppen

Jesper Holmgren, vd på Kontorsgruppen, gick programmet Framtidssäkrad kompetensförsörjning hösten 2022. 

Vilka förväntningar hade du på programserien?

– Jag ville få tillgång till ett kontaktnät och kunskaper om hur vi ska jobba med rekrytering på ett modernt sätt. Det var fem år sedan vi anställde sist och då ringde vi Arbetsförmedlingen. Hur är rätta sättet idag? Facebook, LinkedIn eller är det fortfarande Arbetsförmedlingen?

Så här tyckte Jesper om programserien
Johan Rudström

Johan Rudström, HR-ansvarig på IT-företaget Tromb

– Jag fick med mig nya verktyg, fler än jag redan har, som handlar om hur man kan tänka kring att framtidssäkra sin kompetensförsörjning. En bonus var också att få tänka lite kring hur andra företag och organisationer har arbetat med större organisationsförändringar.

Johan om programserien Framtidssäkrad kompetensförsörjning.

Linda Björk Vit111

Kontakta oss

Hon har örat mot rälsen när det kommer till kompetensförsörjning. Lär känna Linda, projektledaren med känsla för detaljer, strategi och utveckling.

Linda Björk

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Kompetensstegen i Luleå svarar upp mot sex av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projekttid:
2020-11-01–2023-04-30
Samarbetsparter:
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet
Kontakt:
Kjell-Åke Johansson och Linda Björk
Finansiärer:
Luleå Business Region, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken