Under det senaste året har ca 300 nya förare för tunga transporter anställts i Norrbotten. Och de kommande tio åren saknas 50 000 förare i Sverige.
De nya miljardinvesteringarna i norr gör läget akut för branschen.

Under det senaste året har närmare 300 nya förare anställts i Norrbotten. Det är betydligt fler än vad som utbildas, så företagen behöver hitta nya vägar för att locka till sig kompetens.

Magnus Brevemark är ordförande i branschrådet för transportinfrastruktur.

– Vi har redan nu en situation där företagen tävlar om personal och i värsta fall leder det till att man börjar sänka kraven. Transportbranschen kommer behöva arbeta med att bli mer attraktiva som arbetsgivare, både för att behålla sina nuvarande anställda och för att hitta den kompetens som behövs framåt.

Över hälften av transportföretagen i Norrbotten har haft svårt att rekrytera lastbilsförare det senaste året enligt en undersökning från TYA, transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

I hela landet ser man att branschen på 10 års sikt kommer att behöva 50 000 nya förare.

– Det här är en framtidsbransch och söktrycket till utbildningarna har ökat de senaste åren, men det skulle behövas många fler utbildningsplatser för att svara mot behovet av förare, säger Sandra Petersson, regional projektledare på TYA.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar för yrkeschaufförer låg nere under hösten och vintern på grund av en tvist kring upphandlingen. Det innebär att färre chaufförer än vanligt utexaminerades under förra året. I vår kommer utbildningarna att återupptas men de räcker inte till för att lösa förarbristen.

– Personalbristen kan ställa till stora problem, det händer att fordon får stå till eller att leveranser uteblir för att det inte finns folk. Vi har också sett exempel där man behöver anpassa sin verksamhet och byta till lättare fordon för att det är så stor brist på förare med rätt kompetens, säger Sandra Petersson.

I Storbritannien havererade transportsystemet under förra året då förarbristen blev akut, något som också ledde till brist på drivmedel och tomma hyllor i butikerna. Även om vi ser samma akuta läge i Sverige så stod en del tunga transporter still förra sommaren på grund av personalbrist och Ann Liljeholm, driftchef på Lindströms Transport, tror läget kan bli liknande i sommar.

– Vi är välkända i branschen och jobbar tätt ihop med utbildningar så för vår del kommer vi att få ihop det. Men branschen skriker efter fler förare och det har hänt att vi erbjudits jobb från konkurrenter som själva inte kan lösa sina uppdrag för att de inte har förare.

Hon ser ett stort intresse från förare från just Storbritannien, som vill söka sig till Sverige på grund av att villkoren är bättre här. Men där har Migrationsverket satt stopp.

– Vi har kontakt med flera förare som vill flytta hit med sina familjer. Men trots att Transportstyrelsen godkänner deras förarbevis menar Migrationsverket att de inte har behörighet att köra tung trafik i Sverige. 

Linda Björk arbetar Luleå Business Region med ansvar för Kompetensstegen, ett utbildningsprojekt för att möta omställningen.

– De transportföretag som finns i regionen kommer behöva bli ännu bättre på att attrahera och rekrytera förare om de ska klara utmaningen vi står inför. Kompetensstegen erbjuder bland annat utbildningen ”Framtidssäkrad kompetensförsörjning”, där man får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare. Vi arbetar tillsammans med Luleå Kommun och Kompetenslotsen för att möjliggöra nya YH-utbildningar inom området, säger Linda Björk.
Framtidsssäkrad kompetensförsörjning

En workshopserie kring metoden för utveckling av framgångsrika och attraktiva företag. Läs mer här.