Utbildningen Framtidssäkrad Kompetensförsörjning ger dig som ledare kunskap och verktyg att attrahera rätt kompetens för ditt företags behov, idag och i framtiden. Nu har du möjlighet att anmäla intresse för en plats tillsammans med andra företag som vill bli ännu vassare på att attrahera och utveckla rätt kompetens.

Framtidssäkrad Kompetensförsörjning

Upplägget för utbildningen bygger på tematiska fördjupningar med experter inom kompetensförsörjning, inspirationsföreläsningar och erfarenhetsutbyte med andra ledare som vill utvecklas. Under utbildningen får du bland annat skapa eller utveckla din egen medarbetarstrategi utifrån ditt företags behov och förutsättningar.

Efter inkomna intresseanmälningar gör vi urvalet där vi eftersträvar en grupp med 15 deltagare från olika branscher och storlek på företag för bästa utfall/resultat. Vid stort intresse startar vi två parallella grupper.

Innehåll

  • Nulägesanalys.
  • Medarbetarstrategi och strategi för kompetensförsörjning.
  • Employer branding: företagets varumärke som attraktiv arbetsgivare, nyttoeffekter med att arbeta på företaget.
  • Rekrytering: kravprofil, annonsering, urval, intervju.
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag.
  • Inspirationsföreläsningar.
  • Nätverk för möjligheter till framtida affärer.

Utbildningen vänder sig till företagare som i sin roll har ett strategiskt ledarskap eller ansvar för HR och rekrytering.

För att delta vill vi att du:

  • avsätter tid för fyra till sex dagar (datum sätts när deltagare är uttagna)
  • är beredd på att prova nytt och har en vilja att dela med dig av dina erfarenheter till andra.

Utbildningen avses att genomföras digitalt. I händelse av lättnader vad gäller restriktioner ser vi en möjlighet att träffarna kan genomföras fysiskt.

Avgift 

4 995:- exkl. moms.

Anmälan 

Vi behöver din intresseanmälan senast 30 april. Förväntad utbildningsstart sker under maj i samråd med upphandlad leverantör.

För frågor och ytterligare information:

Linda Björk, 070-671 41 06, linda.bjork@luleabusiness.se

Läs mer om innehåll för utbildningen och ta del av presentation av våra utbildningspartners.

Framtidssäkrad Kompetensförsörjning har genomförts som ett pilotprojekt under hösten 2020.
En av deltagarna, Monika Nordqvist, Eurofins, säger så här:

”Vi hade en utmaning att få till kontinuerlig uppföljning med våra team gällande deras tillstånd samt bolagets tillstånd ur medarbetarnas perspektiv. Syftet är ett ökat ambassadörskap från våra medarbetare där vi vill skapa en kultur som är attraktiv för både kunder och medarbetare. Vi fann stor fördel med den självskattningsmodell som togs fram till projektet genom dess enkelhet och liten arbetsinsats för en tempkontroll av teamens ambassadörskap.”

Läs mer och ladda ned rapporten från pilotprojektet.

 

Luleå Business Region driver tillsammans med Luleå kommun och Luleå Näringsliv, med stöd av Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord Framtidsbanken, utbildnings- och matchningsprojektet Kompetensstegen som ska lindra effekterna av Corona-pandemin och bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå. Inom projektet erbjuds aktiviteter och utbildningsinsatser som syftar till bättre matchning av företagens behov mot möjliga rekryteringar. Framtidssäkrad Kompetensförsörjning är den första utbildningsinsatsen inom projektet Kompetensstegen.