Pilotprojektet Framtidssäkrad kompetensförsörjning är ett kostnadsfritt utbildningsprogram för ledare som drivs av Luleå Business Region i samarbete med Arnqvist & Sivenbring samt DARE Consulting. Under programperioden har fjorton utvalda företag arbetat fram en modell för en medarbetarstrategi som syftar till att attrahera rätt kompetens utifrån sitt företags specifika behov. Anna Näppä är forskare inom ämnet Industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet och följer arbetet. I sin gästkrönika hos oss delar hon med sig av sin kunskap om employer branding och arbetsgivarvarumärkets betydelse för att attrahera och behålla kompetens.

Jag har fått möjlighet att, i egenskap av forskare, delta i pilotprojektet Framtidssäkrad kompetensförsörjning. Cirka hundra handskrivna sidor av värdefulla anteckningar, flera idéer till vetenskapliga artiklar och ett gäng nya spännande kontakter har jag fått med mig under hösten. Det känns verkligen som att jag varit på Tomtens ”Snäll-lista” i år. Jag är tacksam över att jag fått följa projektet, och nu även dela med mig av några tankar om employer branding och projektet!

Men vad är employer branding och arbetsgivarvarumärke, och vad ska man tänka på? Ett varumärke hjälper oss att berätta något om oss själva som individer, och forskning visar att vi skapar liknande relationer till varumärken som vi gör med människor. Ett varumärke hjälper oss att minimera risker, då de agerar som budbärare: vi vet vad vi får när vi väljer just detta märke. Varumärken har en social aspekt, som kan hjälpa oss att skapa en gemenskap med andra som använder samma varumärke. Tänk bara på alla Saab-entusiaster (både nu och då!) som har en stark samhörighet, något som faktiskt även flera forskare uppmärksammat och studerat närmare.

Vad innebär detta för dig som arbetsgivare? Arbetsgivarvarumärket sägs vara en kombination av olika komponenter eller fördelar som en medarbetare får genom sin anställning. En del av dessa fördelar är lättare att se och förstå. Saker som lön och förmåner, semester, arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter är ganska enkla för en potentiell medarbetare att utvärdera och ta ställning till. Något som är svårare är frågan om de mer abstrakta delarna som skapar värde för medarbetarna. Vad säger det om mig att jag jobbar på just detta företag? Vad är företaget känt för på marknaden? Vad finns det för värderingar i företaget och hur syns de i det dagliga arbetet? Hur är gemenskapen och ”vi-känslan”? Vilka är dessa ”vi”, kommer jag att passa in som medarbetare? Ofta är dessa komponenter mycket svårare att greppa och förstå – och det är precis därför man ska jobba med employer branding.

Det är viktigt att man kommunicerar en genuin bild av företaget och vad det innebär att arbeta hos oss. Att arbeta med det interna först är därför extremt viktigt, eftersom varje medarbetare är med och skapar företagets kultur, värderingar och den gemensamma medarbetarresan. Därför måste det finnas en gemensam överenskommelse om vad organisationens värdegrund är och vad den innebär mer specifikt. När vi som medarbetare känner en koppling till organisationens värdegrund, så hjälper det oss att bli mer engagerade och motiverade som anställda. Nöjda medarbetare kan bli ambassadörer som sprider positiva budskap om hur det är att jobba på företaget och kan tipsa andra att söka arbete där. Det är mycket mer effektivt än reklam, även om man förstås också ska se till att kommunicera arbetsgivarvarumärket med hjälp av kommunikationsmaterial!

Det pratas ofta om att vi behöver nya talanger som vill flytta till Norrbotten, och satsningar görs för att locka hemvändare, men även internationell arbetskraft. I projektet ”Attraktiva arbetsgivare” har jag och min forskarkollega studerat medarbetares syn på arbetsgivarvarumärken inom handeln och besöksnäringen. Kopplingen till platsen och platsvarumärket blir väldigt tydlig när vi pratar om besöksnäring, men dessa frågor är viktiga även för andra företag i vår region. För att kunna attrahera och rekrytera talanger till vårt företag, måste vi även sälja in Norrbotten som plats. Vad betyder Norrbotten för vår organisation och värdegrund, och hur kan vi koppla den till arbetsgivarvarumärket? Kanske är det den fina naturen som erbjuder friskvårdsmöjligheter i form av gemensamma aktiviteter på isvägen på vintern.   

Det har varit så fantastiskt roligt att följa detta projekt. Deltagarna har delat med sig av sina bästa tips för att lyckas, och snart kommer ni att kunna ta del av resultaten. Kom ihåg att oavsett om ni arbetar med ert arbetsgivarvarumärke eller inte, så har ni ett. Därför är det viktigt att vara medveten om det och arbeta proaktivt! Att delta i olika sammanhang där företag arbetar tillsammans för att locka hit arbetskraft stärker inte bara det egna arbetsgivarvarumärket, utan även hela Luleås arbetsmarknadsregion och Luleå som stad. Det skulle jag kalla för win-win-win!