Alviksgården har tecknat avtal med Sunna Group om att etablera Norrbottens hittills största solcellspark på ängarna mellan Alvik och Skäret, ca 25 km söder om Luleå. Parken kommer att omfatta cirka 30 hektar ängsmark, vilket storleksmässigt kan jämföras med 40 fotbollsplaner.

Nu startar projekteringsarbetet och tillståndsprövningen för vad som kan bli Norrbottens hittills största solcellspark med en beräknad installerad effekt på 15 megawatt, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till mer än 3 000 villor. Beräknad årlig produktion är cirka 15 miljoner kWh.

För markägare kan solcellsparker vara en alternativ inkomstkälla då man använder mark som inte brukas eller fyller något syfte, har lågt natur- och produktionsvärde.

– Det här är en stor möjlighet för landsbygden. När industrin ställer om så behöver vi titta på alla sätt att kunna producera mer el. Därför är solceller ett ypperligt sätt för markägare på landsbygden att bidra och på så sätt generera egna intäkter, säger Oskar Hederyd, affärsutvecklare inom etableringar på Luleå Business Region.

Mikael Hugosson, markägare och ägare av Alviksgården:

– Med den här satsningen kan vi bidra till självförsörjningen av el både till egna gården och till Norrbotten. Min främsta drivkraft ligger i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Sen är det också otroligt kul och intressant att lära sig något nytt. Något jag brinner för.

Parken i Alvik kommer att ha vertikala paneler. På så sätt erhålls högre solinstrålning än liggande paneler som vintertid täcks med snö. På Luleå Energi gläds man åt fortsatta satsningar på solkraft i Luleå.

– Vi på Luleå Energi tycker att det här är väldigt roligt. När vi för några år sedan byggde vår solkraftspark Helia i närheten av Sunderby Sjukhus så ville vi inspirera och visa att det är möjligt att producera solel i större skala i Norrbotten. Det gläder oss att Sunna nu tar steget vidare och fortsätter att bygga solkraft här hos oss. All elproduktion behövs i energiomställningen, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef Luleå Energi.

Den här etableringen blev möjlig tack vare Luleå Business Region som förde samman de två aktörerna:

– Luleå Business Region har varit till stor nytta och engagemanget har känts genuint hela vägen. Vi märker verkligen att det här teamet bryr sig om regionens bästa och vill skapa affärsnytta, menar Marcus Qviberg, vd Sunna Group

Storskaliga solcellsparker är något nytt för Norrbotten och vi kommer säkerligen se fler av det slaget då allt tillskott av energi är viktig för att bidra till att både öka självförsörjningsgraden och möjliggöra den gröna omställningen.

– Norrbotten är en spännande region där stora industrisatsningar kommer kräva mycket el samtidigt som solinstrålningen längs kusten är mycket bättre än vad de flesta tror, Marcus Qviberg, vd Sunna Group.
Kontaktuppgifter:

Sunna Group:
Marcus Qviberg, vd, Sunna Group, tel 073-317 38 76 marcus@sunnagroup.com

Luleå Business Region:
Oskar Hederyd, affärsutvecklare, Luleå Business Region tel 070-542 51 10, oskar.hederyd@luleabusiness.se

Luleå Energi:
Sofia Antonsen, utvecklingschef, Luleå Energi, tel 0920-26 44 00, sofia.antonsen@luleaenergi.se

OM SUNNA GROUP

Sunna grundades i juni 2021 med ambitionen att öka mängden solel i energisystemet genom att utveckla, äga och förvalta storskalig solkraft i Norden. Tillsammans med långsiktiga kapitalpartners är Sunna en hållbar aktör på den svenska energimarknaden. Sunna ökar tillgången till grön, lokalt producerad solel vilket möjliggör snabbare regional etablering och expansion av företag, samt stöd till elektrifieringen av samhället i stort. Sunnas mål är att bygga 500 MW innan år 2025 – vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges största vattenkraftverk - och 1 GW ska vara i produktion år 2030. 

OM LULEÅ BUSINESS REGION

Luleå Business Region är Luleås näringslivsbolag med uppdrag inom näringslivs- och destinationsutveckling.  Vi är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Luleå kommuns bolagskoncern. Vi arbetar för en långsiktig och stark näringslivsutveckling. Vi bearbetar marknader, finansierar utveckling, etablerar affärer och påverkar framtidens förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i Luleå och regionen