Spelbranschen i Sverige är brännhet och just nu växer den allra snabbast i norra Sverige. I Norrbotten och Västerbotten finns idag 75 etablerade spelbolag med över 500 aktiva i branschen.  För att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta så behövs mer riskkapital, fler personer med rätt kompetens och lyckade innovationsprocesser.  

Luleå Business Region och Arctic Game Lab arrangerar den 9 juni ett digitalt event, som livesänds från Vetenskapens Hus i Luleå, med några av Sveriges främsta investerare inom spel för att prata om investeringar i morgondagens spelsuccéer, och för att öka kunskapen om vad det innebär att investera i ett spelbolag.  

Just nu är allas blickar riktade mot norr och alla investeringar som sker här just nu. En växande spelindustri är ett bra komplement till vår region, både vad gäller attraktionskraft men också för att kompetensen som finns inom spelbolag även är efterfrågad inom övrig industri, säger Cherié Karlsson, projektledare för Innovation Game 2.0. på Luleå Business Region. 

I norra Sverige finns idag 14 spelutbildningar med 600 studenter på Boden och Skellefteås campusområden. Luleå tekniska universitet har bedrivit spelutbildning i Skellefteå sedan 80-talet och mer än 600 spelutvecklare har utexaminerats därifrån och idag utgör de en betydande del av svensk spelindustri. Spelklustret Arctic Game Lab:s långsiktiga mål är att regionen år 2030 ska ha 1 000 professionella spelutvecklare och 100 spelbolag.  

Utvecklingen inom spelindustrin i norra Sverige är enorm, och vi har nog bara sett början av det. Hela spelbranschen kämpar med att hitta nya talanger till branschen, så förutom kompetensförsörjningen så behövs också mer riskkapital in i branschen, säger Daniel Wilén, Cluster Manager på Arctic Game Lab.  

Digitala spel är “born global” och når direkt vid lansering en internationell marknad utan större distributionskostnader. En lyckad spellansering genererar därför väldigt höga vinster, vilket även är skälet till höga bolagsvärderingar. Dock är det är minst sagt svårt att i ett tidigt skede identifiera de företag som har störst potential att lyckas. 

Därför ska du investera i spebranschen arrangras med stöd av Aktiespararna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, den europeiska regionala utvecklingsfonden och sker inom projektet Innovation Game 2.0. 

Deltagare under dagen: Matti Larsson, VD på det nyligt börsnoterade Umeåbolaget Zordix 
Daniel Wilén, Cluster Manager på Arctic Game Lab 
Anton Albiin, Ansvarig för nyföretagande och utbildning på Dataspelsbranschen 
Cherié Karlsson, projektledare Innovation Game 2.0 i Luleå 

För mer information, kontakta: 

Cherié Karlsson, projektledare Innovation Game 2.0, Luleå Business Region 

Therese Mossberg, communication manager Arctic Game Lab, 073-095 98 70, therese.mossberg@arcticgamelab.com