Norrsken3

N6-initiativet

N6-initiativet är ett långsiktigt strategiskt initiativ med övergripande mål att stärka norra Sverige. Bakom initiativet står våra sex största städer. Samarbetet har funnits länge. Men aldrig har våra frågor varit så aktuella som just nu. Kapital och storslagna industrisatsningar etablerar sig i norra Sverige med stora möjligheter och utmaningar för vår gemensamma region.

En ny ekonomisk geografi

N6-initiativet, som syftar till att påverka nationella beslutsfattare i frågor som rör norra Sverige befinner sig idag på en ny spelplan där gröna tillväxt- och återhämtningsambitioner från politik och näringsliv skapat en ny ekonomisk geografi. Då norra Sverige alltid haft en stor industriell och innovativ bas är detta inget nytt, men magnituden och tidshorisonterna för satsningarna kan enklast beskrivas som ett paradigmskifte.

Våra städer och tillhörande omland kommer under lång tid utgöra epicentrum för en fantastisk utveckling. Men för att lyckas säkerställa en långsiktig tillväxt krävs insatser från fler än kapitalstarka och innovativa industriaktörer.Här summerar vi pågående diskussioner på tjänstepersonsnivå för att utbyta kunskap, erfarenhet och dela omvärldsbild i och mellan N6-kommunerna. 

Microsoftteams Image (27)

Ta del av våra månadsbrev

Våra månadsbrev summerar de diskussioner som pågår inom ramen för N6. Vi summerar de stora frågorna och utvecklingsprojekten som sker i våra städer och lyfter politiska och mediala omvärldshändelser som kan påverka vår region. Vi försöker fånga upp remisser, debatter, utlysningar, gemensamma projekt samt blanda både hårda och mjuka utvecklingsfrågor som har bärighet på vår gemensamma N6-geografi.

Klicka vidare