Att arbeta med evenemang på en regionalt strategisk nivå startade redan 2017 på initiativ av RF-SISU Norrbotten. Anledningen då som nu var att lyfta vikten av idrottsevenemang för den regionala utvecklingen. Nätverket riktar sig idag till lokala aktörer och organsiationer som arbetar med olika typer av evenemang ur ett strategiskt perspektiv, det kan vara inom såväl idrott som näringsliv och kultur. 

Målen med regional evenemangssamverkan är att på kort sikt bland annat skapa ett naturligt forum för lokala och regionala aktörer i länet för att utbyta erfarenheter och skapa kännedom om varandras förutsättningar och att skapa en gemensam översikt över de evenemang som skapas under åren. På lång sikt ska bilden av evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen stärkas och möjliggörandet av en regional evenemangsstrategi  ska förbättra regionens förutsättningar att attrahera större och internationella evenmang. 

Deltagande organtisationer i nätverket idag: 

RF-SISU Norrbotten
Region Norrbotten
Luleå kommun
Luleå Business Region
Piteå kommun
Swedish Lapland Visitors Board

Vill du veta mer, kontakta:
Birgit Öhlund
affärsutvecklare | Evenemang