Framtidssäkrad kompetensförsörjning

Klistervägg

Medarbetarstrategi som attraherar rätt kompetens

Utbildningsprogrammet Framtidssäkrad kompetensförsörjning syftar till att ge ledare kunskap och verktyg för att attrahera rätt kompetens  för sitt företags behov idag och i framtiden.  Upplägget bygger på tematiska fördjupningar med experter inom kompetensförsörjning, inspirationsföreläsningar, individuell rådgivning och erfarenhetsutbyte med andra ledare som vill utvecklas. Programmet avser att utveckla en modell för hur näringslivet i Luleå kan bidra till bättre förutsättningar för långsiktig kompetenstillgång.

Ulrica Magnusson Svart1

Möt Ulrica Magnusson

Hon är lugn som en filbunke, stencool och har stenkoll.  Möt Ulrica Magnusson, projektledare för Framtidssäkrad Kompetensförsörjning. Lär känna Ulrica, projektledare för Framtidssäkrad Kompetensförsörjning.

Lär känna Ulrica

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Framtidssäkrad kompetensförsörjning svarar upp mot sju av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Samverkanspart:
Arnqvist & Sivenbring och DARE Consulting
Kontakt:
Ulrica Magnusson
Projektperiod:
2019.09.01-2020.11.30
Finansiärer:
Tillväxtverket och Luleå kommun