Innovation Game 2.0

Mobil Spel

Spelbranschen främjar innovationskraft

Innovation Game 2.0 ska bidra till en mer diversifierad arbetsmarknad och företagsstruktur i övre Norrland, genom att utveckla en bransch som är attraktiv och inkluderande. En bransch som bidrar till utveckling av innovationskraften i andra branscher, lockar till inflyttning och bildande av företag samt minskar utflyttning av kompetens. 

Genom stärkt spelbransch i regionen avses en utveckling som bl.a. skapat fler spelföretag, högre omsättning, fler anställda och bättre jämställdhet samt att branschen genererat ett antal internationella spelsuccéer vars intäkter återinvesteras lokalt.

Projektets primära målgrupp är företag i spelbranschen samt spelrelaterade verksamheter, företag inom spelutveckling samt närliggande verksamheter; yrkesverksamma i andra delar av Sverige/världen som kan lockas till etablering i regionen. Företag i traditionella branscher i behov av innovation och programmerings-/spelkompetens. Projektet vänder sig också till  unga vuxna och speciellt kvinnor, utrikesfödda och personer med funktionsvariationer, kommunala och regionala aktörer inom innovationssystemet, utbildningssamordnare och studerande, samt investerare.

Cherie Karlsson Svart1

Möt Cherié Karlsson

Hon är personen som roddar investerarevent, främjar spelutvecklingen i norra Sverige och vill stimulera etablering av en hållbar innovativ miljö för spelutveckling och spelrelaterade företag. Lär känna Cherié Karlsson, projektledare för Innovation Game 2.0 i Luleå.

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Innovation Game 2.0 i Luleå svarar upp mot sju av de globala målen. 

Projektägare:
Science City Skellefteå AB.
Samarbetsparter:
Luleå Business Region AB, Piteå Science Park AB, Skellefteå kommun, Bodens Utveckling AB.
Kontakt:
Cherié Karlsson och Ulrica Magnusson
Finansiärer:
ERUF, Region Norrbotten och Region Västerbotten, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner samt Luleå Business Region AB.