Kompetensstegen i Luleå

Christopher Burns 8Kfcr12oeum Unsplash
Foto: Christoper Burns
Näringslivspaket 3
Fr.v Anders Granberg, Luleå Näringsliv, Anna Broström, Luleå kommun, Jenny Hellman, Luleå Business Region. Foto: Tomas Bergman

Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen insatser som:

  • Utbildningsinsatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering
  • Matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare

Projektet har ett övergripande och särskilt fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet, mångfald och inkludering.

Luleå Näringslivs branschråd fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser och aktiviteter. 

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Det handlar också om att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten. 

Kompetensstegen  är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt. Kompetenslotsen jobbar med fyra olika fokusområden; Samordna, Samverka, Lotsa och Utveckla.

Linda Björk Svart2

Möt Linda Björk

Hon har örat mot rälsen när det kommer till kompetensförsörjning. Lär känna Linda, projektledaren med känsla för detaljer, strategi och utveckling.

Lär känna Linda

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Kompetensstegen i Luleå svarar upp mot sex av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projekttid:
2020-11-01–2023-04-30
Samarbetsparter:
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet
Kontakt:
Kjell-Åke Johansson och Linda Björk
Finansiärer:
Luleå Business Region, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken