Frederick Marschall Bl8mdg0p Ni Unsplash
Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Behålla, utveckla, attrahera

Luleå Business Region arbetar för att hjälpa företag i Luleå med att hantera rörligheten på den inomregionala arbetsmarknaden. När konkurrensen ökar så blir utmaningen med att behålla, utveckla och rekrytera kompetens större. Därför driver vi projektet Kompetensstegen som bland annat erbjuder snabba utbildningsinsatser och vi arbetar i nära samverkan med Kompetenslotsen i Luleå som hjälper arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt.

Kompetensstegen i Luleå

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen insatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering. Vi arbetar även med m matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Det handlar också om att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten.  Luleå Näringslivs branschråd fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser och aktiviteter. 

Linda Björk Vit111

Kontakta oss

Hon har örat mot rälsen när det kommer till kompetensförsörjning. Lär känna Linda, projektledaren med känsla för detaljer, strategi och utveckling.

Kontakta Linda

Agenda 2030

Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete både i linje med Luleå kommuns Vision 2050 och de 17 globala målen. Baserat på en enkät och uppföljande intervjuer med projektledarna för de projekt som Luleå Business Region har engagemang i, har vi gjort en sammanställning över de globala mål som projektens verksamhet bidrar till. Ta del av hela genomlysningen.

Kompetensstegen i Luleå svarar upp mot sex av de globala målen. 

Projektägare:
Luleå Business Region
Projekttid:
2020-11-01–2024-06-30
Samarbetsparter:
Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet
Kontakt:
Linda Björk
Finansiärer:
Luleå Business Region, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken