Norra Sverige ligger i framkant vad gäller grön omställning och innovation. Befintliga företag och de nya som vill etablera sig här skapar nya exportaffärer samtidigt som hela samhället behöver gå i takt och följa med. Byggbranschen är de som påverkas först av de industriella miljardinvesteringarna och ett kraftigt ökande behov av bostäder.

­– Det finns inga att anställa, samtidigt vet vi att vi måste växa och fördubbla vår verksamhet i länet de kommande åren, säger Erik Ranängen, Byggföretagen, Norrbotten.

Raden av stora investeringar som vi sett de senaste åren gör Norrbotten redan i dag till en het marknad för byggindustrin. I grannlänet Västerbotten har en tillväxtresa rivstartat i Skellefteå och Umeå växer stadigt sedan tidigare.

Norrbotten och Västerbotten har Sveriges lägsta arbetslöshet i dag så det är redan i dag svårt att rekrytera. Med miljardinvesteringarna i nya industrier följer utmaningen att fördubbla byggtakten i länet, berättar Erik Ranängen, Byggföretagens representant i Norrbotten:

– Med stora byggprojekt med tajta tidsramar är det viktigt att ha byggteam med specifika kompetenser och därför är tillfällig arbetskraft en sedan länge etablerad lösning inom byggbranschen.
– Byggföretagens utmaning är en kombination av att ha tiden att skanna en arbetsmarknad där efterfrågan är så här stor och att stå sig i konkurrensen om arbetskraften. Det handlar om flera tusen arbetstillfällen som ska till de kommande åren.  

Att dessa arbetstillfällen ska leda till en växande befolkning i regionen är dock ingen självklarhet.

–Vi ser allt oftare en önskan om att åtminstone delar av den tillfälliga arbetskraften, som många gånger kommer från andra platser i Sverige och Europa ska upptäcka nya livsmöjligheter i vår region och bli hitflyttare. Jag tror inte att vi ska ha för stora förhoppningar om att det ska ske och om vi ska lyckas med att få i alla fall en liten skara att slå sig ner här behöver vi vara många som hjälps åt, säger Erik Ranängen.

Ranängen oroas också över att stora projekt med mycket pengar i omlopp kan locka till sig mindre seriösa aktörer.

– Vi vill ju ha justa arbetsvillkor och löner, men det finns risk att så inte alltid blir fallet. Kontroller visar att det finns arbetare här utan arbetstillstånd. Vi behöver vara uppmärksamma på sånt här och verka för en sund konkurrens i byggbranschen.

Undersökningar som byggbranschen själv gjort visar att 50 procent av företagen redan i dag säger sig tacka nej till uppdrag för att de saknar arbetskraft.

60 procent säger sig sakna yrkesarbetare, 40 procent träarbetare, 20 procent betongare och hela 67 procent saknar platschefer.

Ranängen:

– En paradox är att vi också har för få sökande till vissa yrkesutbildningar, samtidigt som branschen skriker efter fler yrkeskunniga. Vi behöver därför jobba än mer med vuxenutbildningar som kan göra det möjligt för fler att byta yrke och börja inom byggbranschen.

Jörgen Pekkari på Arbetsförmedlingen ser även ett annat problem:

– Företagen inom just bygg annonserar sällan ut lediga jobb. Jag vet att många söker till exempel snickare, men trots det finns det få jobb att söka. Det är givetvis ett viktigt första steg för att de här bolagen ska kunna växa i numerär.

Linda Björk, Kompetensstegen, Luleå Business Regions utbildningsprojekt för att möta rekryteringsbehov och omställningen:

– Vi jobbar för att tillsammans med branschen öka kunskapen och hitta möjliga lösningar på utmaningarna. Ett exempel är att vi redan nu erbjuder utbildningen Framtidssäkrad kompetensförsörjning för att hjälpa företag i bygg- och anläggningsbranschen att attrahera, utveckla och behålla talanger.

Fakta
18 mars anordnas Tillväxtforum Luleå.
En dialogträff med fokus på snabbspår i utbildning och samverkan för förbättrad rekrytering. Vilka möjliga lösningar finns som kan hjälpa dig som företagare? Hur blir du också en vinnare på tillväxtresan? Luleå Business Region och projektet Kompetensstegen bjuder in till ett öppet möte med kommun och näringsliv för att ta oss an utmaningen och hitta lösningarna som är kopplade till miljardinvesteringarna. Först ut, bygg- och anläggningsindustrin.
Nya utbildningsomgångar av Framtidssäkrad kompetensförsörjning.
Anmälan till vårens utbildningsomgångar stänger 31 mars.
Ytterligare en omgång startar 21 september.