Hur rekryterar du de bästa talangerna? 

Det kanske Kompetensstegens nya utbildning kan lösa.

– Pilotutbildningen i höstas fick bra betyg, så nu upphandlar vi en ny omgång, berättar Linda Björk, projektledare för Kompetensstegen i Luleå. 

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska lindra effekterna av Corona-pandemin och bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen.  

Nu är arbetet igång och först ut är en utbildning som ska vässa företagens förmåga att rekrytera rätt kompetenser. 

Linda Björk, projektledare för Kompetensstegen i Luleå: 

– En behovsinventering har genomförts via ett stort antal intervjuer med företag samt via dialog med branschrådsordförandena i Luleå Näringsliv.  Vi har också fått en positiv utvärdering av de 14 företag som gått pilotutbildningen ”Framtidssäkrad Kompetensförsörjning” som vi genomförde i höstas.  Slutsatsen som vi enats kring är att det finns behov av en ny utbildningsomgång i samma ämne och att det test vi gjorde i höstas visar att den utbildningsmodellen var bra. Därför ska en ny utbildning av samma modell upphandlas. Vi hoppas kunna ha klart denna utbildning inom kort och öppna upp för intresseanmälan. 

Aktiviteterna i Kompetensstegen sker i nära samverkan mellan privata och offentliga företag, arbetsgivare och akademi.  

Kompetensstegen är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper företag att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.