Linda Björk (foto: Viveka Österman) och Fredrika Johansson (foto: Anders Alm).

För att stärka kompetensen hos de kulturella och kreativa näringarna inom projektledning, startades en fördjupad kompetensutbildning ”Att leda kulturprojekt”. Utbildningen var en av de första att lanseras genom Luleå Business Regions projekt Kompetensstegen i Luleå, i samarbete med Creative Ebeneser.

 – Vi har uppmärksammat att enskilda aktörer inom kulturella och kreativa näringar ofta har ett behov av stöd i metodik och de affärsmässiga delarna av sitt företagande för att kunna fokusera på skapandet, därför är vi glada att teama ihop med Creative Ebeneser i det här första utbildningserbjudandet, säger Linda Björk projektledare för Kompetensstegen i Luleå, Luleå Business Region.   

Kulturella och kreativa näringar tilltalar unga och är viktigt för en diversifierad arbetsmarknad. Näringen består till stor del av enskilda näringsidkare som driver kulturprojekt. Finansieringen av dessa är ofta baserad på en så kallad hybridekonomi som utgörs av både privata och offentliga medel.

– Jag tycker att det är extra roligt att Luleå Business Region uppmärksammar den hybridekonomi aktörer inom kulturen verkar inom, och vill satsa på att stärka den, säger Fredrika Johansson, projektledare Creative Ebeneser och ordförande i Luleå Näringlivs branschråd för KKN. 

Utbildningen har plats för 20 deltagare och är fördelad på fyra heldagar och ger grundförutsättningar för att framgångsrikt initiera, driva och leda ett kulturprojekt. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ingå i ett nätverk av projektledare inom de kulturella och kreativa näringarna.

Kursledare för Att leda kulturprojekt är Nätverkstan i Göteborg, som har en lång erfarenhet att erbjuda både kortare och längre utbildningar för projektledare inom kulturområdet.                                                                                         

Kontakt:

Linda Björk
projektledare, Kompetenslotsen i Luleå, Luleå Business Region
070-671 41 06

Fredrika Johansson
projektledare Creative Ebeneser, Kulturcentrum Ebeneser
076-110 09 79

Kursbeskrivning:

Ladda ner kursbeskrivningen här.

För mer information:

Creative Ebeneser på Facebook
Kompetensstegen i Luleå
Nätverkstan i Göteborg - utbildningen Att leda kulturprojekt

Finansiärer Kompetensstegen i Luleå:
Luleå Business Region, Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken

Finansiärer Creative Ebeneser:
 Luleå kommun, Region Norrbotten, Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord.