Lokala ambassadörer och mötesvärdar

Sitter du med i en styrelse, förening, branschorganisation eller kanske en vetenskaplig sammanslutning som träffas regelbundet runt om i landet eller utomlands? Funderar du på att räcka upp handen och försöka ta ert nästa möte till Luleå men vet inte var du ska börja? Lugn, vi hjälper dig.

Det finns många anledningar att stå värd för ett möte eller en kongress. Här är några av dem.

Sätt fokus på din verksamhet

Möten och kongresser riktar strålkastarljuset mot ditt specifika område. Det kan lägga grunden för framtida anslag och nya forskningsmöjligheter, eller ett stärkt kontaktnät som främjar utvecklingen av din verksamhet.

Rekrytera nya talanger

Genom att sätta din verksamhet på den internationella kartan hos yrkesutövare ökar möjligheten att attrahera nya talanger och experter, både inom näringsliv och forskning.

Låt ditt möte bidra till Luleås samhällsutveckling

Genom att öppna dörrarna för fler möten och kongresser i Luleå bidrar du till platsutveckling och turismekonomiska fördelar för besöksnäringen. Luleå har en ambition att växa till 100 000 medborgare, möten och kongresser bidrar till ökad kännedom och stärkta förutsättningar.

Långsiktig förändringskraft

Möten och kongresser har en enorm kraft att förändra, förbättra och utveckla. Även om ditt möte inte leder till ett nytt Kyotoprotokoll eller fredsavtal så är det värt att fundera på vilka förändringar eller processer du vill att ditt möte ska initiera. Resan slutar inte vid de avslutande tacktalen, effekterna av ett möte kan ofta spåras flera år efter genomförandet. Små strategiska steg i ett tidigt skede kan skapa stora resultat på längre sikt.

Kan vi hjälpa dig att landa ditt möte till Luleå?

Kontakta vår Convention Bureau